Lowri Davies

Siop / Shop

Taleb Anrheg / Gift Voucher

Taleb Anrheg / Gift Voucher

20.00

A paper copy of the voucher will be sent to you.  The recipient of the voucher is welcome to visit the studio to choose a piece/pieces of work; select piece/pieces through e-mail communication; select pieces on my online shop; or visit a fair where I’m selling my work.

///////////////////////////

Anfonir copi papur o'r daleb atoch yn y post. Mae croeso i dderbynnydd y daleb ymweld â'r stiwdio i ddewis darn / darnau o waith; dewis darn / darnau trwy e-bost; dethol darnau ar fy siop ar-lein; neu ymweld a mi yn ystod ffair ble dwi'n gwerthu fy ngwaith. 

Quantity:
Add To Cart