Lowri Davies

Siop / Shop

Fâs fawr / Large Vase

Fâs fawr / Large Vase

130.00

A large yellow and pink vase decorated with a village scene (Llanegryn in Meirionydd) a little Yellowhammer bird in the foreground and pink poppies on the left. The vase is characterised by its slanted opening and is finished with hand-painted marks in platinum lustre.

Size: Height 20cm - Width 14cm - Depth 14cm

Ships within a week.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Fâs fawr pinc a melyn wedi ei haddurno gyda golygfa o bentref Llanegryn ym Meirionydd. Fe welir Llinos werdd i’r dde a dau babi pinc i’r chwith. Mae gan y fâs agoriad ar oleddf ac wedi'i gorffen gyda phlatinwm.

Maint:  Uchder 20cm - Llêd 14cm - Dyfnder 14cm

Fe ddafonir y gwaith o fewn yr wythnos.

Add To Cart