© 2009 - 2013 Lowri Davies

Diweddaraf // Latest:

Aur, Crefft yn y Bae, Caerdydd / Aur, Craft in the Bay, Cardiff: 18.01.14 - 16.11.14
 
March Focus, Bevre Gallery, Worcester: 07.03.14 - 01.04.14
 
Newcomers Exhibition, Bircham Gallery, Norfolk : 08.03.14 - 02.04.14

Fireworks Now, Y Galeri, Caerffili / Caerphilly: 14.03.14 - 12.04.14

Fireworks Now, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth / Aberystwyth Arts Centre: 26.04.14 - 17.08.14

Showcase, Oriel Myrddin Gallery, Caerfyrddin / Carmarthen:  01.08.14 -
 
...a chrefft: 02.08.-14 - 09.08.14


{oriel // gallery} - {gwybodaeth // info} - {archif // archive} - {blog}