Lowri Davies

Blog

Gŵyl Grefftau Caerdydd Tachwedd 19 / Craft Festival Cardiff November 19

Mi fydd Gŵyl Grefftau Caerdydd (gynt yn cael ei adnabod fel Gwnaed â llaw) yn cael ei gynnal rhwng Tachwedd y 1af a’r 3ydd 2019, ac mi fydda i’m arddangos yna am y penwythnos. Os hoffe chi fwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â mi neu ddilyn y linc i’w gwefan nhw https://www.craftfestival.co.uk/Cardiff/

//////////////////////////////////

Craft Festival (previously known as Made by Hand) will be held between the 1st and 3rd of November 2019, and I’ll be exhibiting over the weekend. If you’d like any further information, you’re welcome to get in touch or please feel free to follow this link https://www.craftfestival.co.uk/Cardiff/

Lowri Davies