Lowri Davies

Blog

Stiwdio Agored yr Haf // Summer Open Studio

Mi fydd drysau’r Stiwdio ar agor  ar ddydd Sadwrn y 29ain o Fehefin, 2019, 11-5 ar gyfer ein Stiwdio Agored.

Mi fydd cyfle i weld a phrynu gwaith amrywiol ein haelodau gan gynnwys dau aelod gwadd, sef Justine Allison a Jae Jun Lee.  Mi fydd lluniaeth a choffi gan y Little Man ar gael i'n hymwelwyr ni hefyd. Croeso cynnes i bawb.

Os hoffe chi dderbyn mwy o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu a mi.

FWCS, 24 Tudor Lane, Glanyrafon, Caerdydd, CF11 6AZ


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Our studio doors will be open on Saturday, the 29th of June, 2019, 11-5 for our annual Summer Open Studio.

You’ll be able to see and buy works from our 20 members, and we're also delighted to have two guest makers in our midst who are Justine Allison and Jae Jun Lee.  Light refreshments and coffee from the Little Man will be available to our guests.  A warm welcome to everyone.

Please get in touch if you need any further information. 

FWCS, 24 Tudor Lane, Riverside, Cardiff, CF11 6AZ

Read More
Lowri Davies