Lowri Davies
Darluniau ar gyfer llyfr coginio 'Blasu' gan Elliw Gwawr / Drawings for 'Blasu', a cookbook by Elliw Gwawr

Gwaith Comisiwn / Commission Work

Darluniau ar gyfer llyfr coginio 'Blasu' gan Elliw Gwawr / Drawings for 'Blasu', a cookbook by Elliw Gwawr

Darluniau ar gyfer llyfr coginio 'Blasu' gan Elliw Gwawr / Drawings for 'Blasu', a cookbook by Elliw Gwawr

Dyluniad ar gyfer bocs BT yn Grangetown, Caerdydd / A design for a BT box in Grangetown, Cardiff

Dyluniad ar gyfer bocs BT yn Grangetown, Caerdydd / A design for a BT box in Grangetown, Cardiff

Comisiwn preifat / Private Commission

Comisiwn preifat / Private Commission

Comisiwn preifat / Private Commission

Comisiwn preifat / Private Commission

Comisiwn preifat / Private Commission

Comisiwn preifat / Private Commission

Comisiwn preifat / Private Commission

Comisiwn preifat / Private Commission